Despre proiect

“Program de educație prin artă pentru copiii romi” este un proiect cultural din cadrul Programului PA17/RO13 “Promovarea diversității în cultură și artă în cadrul patrimoniului cultural european” finanțat prin Granturile SEE 2009-2014 cu suma de 50934 Euro. Asociația Colors în parteneriat cu Rețeaua CAN își propun să crească accesul copiilor romi din zona Săcele, jud. Brașov la programe educațional-culturale din aria artelor vizuale prin formarea a 16 animatori socio-culturali și a 16 profesioniști din domeniiile educației și culturii în competențe de exprimare culturală prin cursuri acreditate ANC, stagii practice și mentorat, implicarea a 400 de copii romi din zona Săcele în 6 tabere și 3 ateliere de arte vizuale, pe parcursul a 6 luni și promovarea educației prin artă și cultură ca o modalitate de incluziune socială și empowerment multicultural, printr-o expoziție stradală, site, film și broșură online.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *