Despre noi

sigla colors

Asociația Colors – promotor proiect

Asociația Colors este o organizație neguvernamentală înființată în 2008, care activează în județele Brașov și Sibiu și are ca misiune de a dezvolta indivizii și comunitățile din care fac parte pentru a face față provocărilor vieții actuale. Lucrăm cu copii, tineri și seniori, în domeniile educațional, cultural și tineret, precum și în promovarea voluntariatului comunitar și suntem plini de idei.

Reteaua CAN Brasov-sq

Asociația Community Aid Network – partener

Asociația Community Aid Network a fost înființată în 2008 cu scopul de a dezvolta societatea civilă din România prin sprijinirea organizaţiilor negurvernamentale şi nonprofit care îşi desfăşoară activitatea în domeniile: asistenţă socială, educaţie, sănătate, dezvoltare comunitară. CAN este o reţea de suport pentru organizaţiile neguvernamentale din judetul Braşov implicate în proiecte de asistenţă şi protecţie socială, voluntariat, educaţie, dezvoltare comunitară, sănătate. Reţeaua CAN facilitează interacţiunea, schimbul de informaţii şi de experienţă între ONG-urile implicate în proiecte sociale.

EEA+Grants+-+JPG

Granturile SEE – finanțator

Prin Mecanismul Financiar SEE 2009-2014 (Granturile SEE și Norvegiene), Islanda, Liechtenstein și Norvegia contribuie la reducerea disparităților sociale și economice și la întărirea relațiilor bilaterale cu țările beneficiare din Europa. Cele trei țări cooperează strâns cu UE prin Acordul privind Spațiul Economic European (SEE). Pentru perioada 2009-2014, Granturile SEE și Granturile Norvegiene însumează 1,79 miliarde de euro.Norvegia contribuie cu aproximativ 97% din totalul finanțării. Există o cooperare largă cu entități din statele donatoare și activitățile pot fi implementate până în 2016. Zonele cheie de susținere sunt protecția mediului și schimbarea climei, cercetare și burse, societate civilă, sănătate și copii, egalitate de gen, justiție și patrimoniu cultural.

logo ok diversitate_ro

Programul PA17/RO13 “Promovarea diversității în cultură și artă în cadrul patrimoniului cultural european” este implementat de Ministerul Culturii din România, prin Unitatea de Management a Proiectului (UMP), în calitate de Operator de Program, în parteneriat cu Consiliul Artelor Norvegia (Arts Council Norway), în calitate de Partener de Program din statele donatoare.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *